← späť na kategóriu

Chválu ti vzdám

Autor: A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: poďakovanie po prijímaní,
R: Chválu ti [E]vzdám, pokorne [H]vyznávam,
    že ty si [c#7]Kristus, Boh a [A]Pán.
    Hľadíme [E]na tvoj kríž, Baránok [H]víťazný,
    Spasiteľ [A]náš, ty [H]vládni [E]nám.

1. [D9]Cestu otváraš predo [A]mnou [H4]a moju [H]nádej posil[c#]níš.
    [A]Strachu viac [E]niet, chcem [D]kráčať pred te[c#]bou,
    [A]dôveru [E]mám aj [D]keď som [H]v tmách.
2. Aj keď som v skúškach, Pane môj, keď boje zvádzam so sebou,
    v tebe som víťaz, vieru zachovám,
    silu mi dávaš, nie som sám.
3. Do srdca nám vlej pravdy lúč, tvoj zákon lásky doňho vpíš.
    V tichosti príď k nám, sám vyučuj nás,
    na obraz svoj pretváraj nás.