← späť na kategóriu

Narodil sa Kristus Pán

Autor: JKS 44 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod,
1. [D]Narodil sa Kristus Pán: [E]Veseľme [A]sa!
    [D]Z ruže [e]kvietok [f#]skvitol [A]nám: [D]Radu[A]jme [D]sa!
R: /: Z života čis[A][D]ho, z rodu kráľov[A]ské[D]ho
    Kris[G]tus [A]Pán [e]naro[A]dil [D]sa. :/

2. Prorokmi nám hlásaný: Veseľme sa!
    Na svet nám je poslaný: Radujme sa!
3. Človek je učinený: Veseľme sa!
    By bol večne spasený: Radujme sa!
4. Božia milosť nebeská: buď vždy s nami!
    Daj nech závisť diabolská nás nemámi!
    /: Otče, pre milého Syna nám daného,
    ó, zmiluj sa nad nami! :/