← späť na kategóriu

Dobrá novina

Autor: JKS 49 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
(orig in F)
1. /: [D]Dobrá [G]novi[D]na, [f#]šťastná [e]ho[A]di[D]na. :/
    Čo sa [e7]tejto [D]noci [A7]sta[D]lo? Nebo [e7]svetu [D]Svetlo [A7]da[D]lo.
    [D]Dobrá [G]novi[D]na, [f#]šťastná [e]ho[A]di[D]na.
2. /: Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. :/
    Slovo v telo o polnoci zrodilo sa z Božej moci.
    Nám sa zjavilo, by nás spasilo.
3. /: Jasnosť spanilá nás osvietila. :/
    Žiara padla na salaše, osvietila hory naše.
    Dobrá novina, šťastná hodina.
4. /: Panna predivná z rodu Dávida. :/
    Spasiteľa čo nosila, dnes nám ho aj porodila.
    Dobrá novina, šťastná hodina.
5. /: Bratia, spiechajme, nič nemeškajme. :/
    Kľaknúc pred ním na kolená privítajme svojho Pána.
    Vitaj, spanilý Ježiško milý!