← späť na kategóriu

Do hory, do lesa, valasi

Autor: JKS 51 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
(orig in F)
1. [D]Do hory, [e7]do [A7]lesa, [D]va[G]la[A7]si, [D]či horí [e7]v tom [Edim]našom [D]sa[A]la[D]ši,
    radosť veľká sa zjavu[A]je [D]a tento svet potešu[A]je.
    [D]Kráčajte, [e7]brat[A7]kovia [D]k ja[G]slič[A7]kám, [D]ab[Cdim]y ste [e7]zja[A7]vili [D]vše[A]tko [D]nám.
2. Počkajte nás, milí bratkovia, nebeskí lietajú duchovia.
    Sláva Bohu! Prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú,
    vtáčkovia prekrásne spievajú a do Betlehema volajú.
3. Zrodila Panenka Dieťa nám, v jasličkách vložené leží tam.
    Mesiáša čakaného, Boha na svet vteleného,
    poďme a vítajme vznešené Dieťatko, ležiace na sene.
4. Ó, Boží Synáčku z výsosti, dajže nám zo svojej milosti,
    by sme ťa večne chválili, meno Božie velebili.
    Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ, žiadaný náš ty Emanuel.
[Edim]   = xx2323   [Cdim]   = xx1212