← späť na kategóriu

Hľa, zástup zboru anjelského

Autor: JKS 54 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
(orig in Es)
1. [C]Hľa, [F]zás[C]tup [a]zboru [d]anjel[G]ské[C]ho
    [a]pri[F]cho[C][a]z neba [d]vyso[G][C]ho,
    budí zo sna [G]sladké[C]ho strážcov stáda [G]ovčie[C]ho
    [a]spie[D7]va[G]ním, [C]spie[e]va[a]ním, [C]spie[G]va[C]ním.
2. Sláva buď Bohu najvyššiemu
    a pokoj človeku hriešnemu,
    lebo prišiel Spasiteľ, hriešnikov Vykupiteľ,
    na ten svet, na ten svet, na ten svet!
3. V jasličky Matka ho vložila,
    zima ho ukrutne mrazila,
    ale hneď vôl a osol jeho biede pomohol
    dýchaním, dýchaním, dýchaním.
4. Spasiteľ z neba na zem stúpil,
    aby nás hriešnikov vykúpil;
    chváľte Boha večného, Krista narodeného,
    zo srdca, zo srdca, zo srdca!