← späť na kategóriu

Ó, chýr preblahý

Autor: JKS 66 - koleda
Kategórie: vianoce, obetovanie, prijímanie,
(orig in G)
1. /: [D]Ó, chýr [A]prebla[A7]hý, [D]ó, čas [A]predra[D]hý! :/
    [D]Zasľú[A7]bený [D]dávno [A]svetu [D]Vyku[A7]piteľ, [D]hľa, už [A]je tu.
    [D]Ó, chýr [A]prebla[A7]hý, [D]ó, čas [A]predra[D]hý! :/
2. /: Zvuky nebeské, spevy anjelské :/
    hlásia, že Syn Boží z neba v telo ľudské odel seba.
    Ó, chýr...
3. /: V kraji betlemskom, v lone panenskom :/
    Syn sa zrodil prevznešený, človek s Bohom zjednotený.
    Ó, chýr...
4. /: Sveta Stvoriteľ, Pán a Riaditeľ, :/
    nám podobným tvorom stal sa, aby za nás v obeť dal sa.
    Ó, chýr...