← späť na kategóriu

Vstávajte pastieri

Autor: JKS 95 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
(orig in F)
1. [D]Vstávajte, pastieri, [Ddim]berte sa [D]hor',
    aká to novina, [A7]dajte po[D]zor!
    Aké [A]to [D]zázra[A]ky [D]javia [A]sa [D]na ne[A]bi!
    [D]Nikdy som nevidel, [Ddim]jak som sta[D]rý,
    na nebi vysokom [A7]takej žia[D]ry.
2. Len sa ma nebojte, pastuškovia,
    prichádzam k vám ako anjel Slova,
    aby som vám zvestil, že sa vám narodil
    Mesiáš v Betleme: Ježiš malý,
    ktorého oddávna ste čakali.
3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
    Ježiša malého, Pána pánov.
    V mestečku Betleme v jasličkách na slame
    leží náš Spasiteľ narodený,
    v chudobných plienočkách položený.
4. Bratkovia, rýchle sa pozbierajme,
    Ježiška navštíviť nemeškajme,
    k nemu sa dostavme, pekne ho vítajme,
    čo ktorý môžeme a čo máme,
    najlepšie dary mu odovzdáme.
5. Vitaj, ó Ježišku, Spasiteľ náš,
    v maštali zrodený náš Mesiáš.
    By si nás požehnal, do svojej slávy vzal,
    prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán:
    Milosti svojej vždy udeľuj nám!
[Ddim]   = xx3434