← späť na kategóriu

Môj Pán

Autor: M. Dečová
Kategórie: mariánske, záver,
1. Môj [Es][f7]- án, mám sa [B]matkou stať čo [As/B]syna tvojho vycho[Es]vá.[Es4]

Br.: Môj [Es][f7]- án...[B]   [As/B]
    /: Ty mi [As]veríš, toľko [As/G]veríš, syna [f7]svojho mi [B]zveríš. :/

R: Sám ma [Es]chr[As2]áň, nech [B]svojou [G/H]láskou [c]kážem [As]teba,
    ty ma [Es]br-[g7]áň, nech [As]hľadám vôľu [G]neba.
    Môj Pane, ty ma [c]chr[c/B]áň, veď [As/G]tvojho syna vycho[f][C]vam,
    ty ma [As]chráň, nech ti [B]ver[As/B]ím a nikdy nepre[Es]stávam.

2. Môj [Es][f7]- án, zázrak [B]v mojich rukách, len [As/B]s tebou môže plne [Es]vyrásť.
Br.:
R: