← späť na kategóriu

Si môj chrám

Autor: D. Gurbaľová
Kategórie: cez rok, záver,
[D]Aká krásna si, aká vzácna len si mi! Tvoje [G]meno na dlani vryté mám.
Aká vzácna si, aká drahá len si mi! Tvoje meno do dlane som si vryl.
No nemôžem ti [h]hovoriť, keď nie si so mnou. Nedo[A]počuješ môj hlas, hoc ja som [G]s tebou.
Nemôžem ti [h]hovoriť, keď nie si so mnou, nedo[A]počuješ môj hlas,
hoc ja som [G]s tebou a vždy ti šepkám.

[D]Aký drahý si, mojim očiam vzácny si. Tvoje [G]meno do dlane som si vryl.
Nemôžem ti [h]hovoriť, keď nie si so mnou. Nedo[A]počuješ môj hlas, hoc ja som [G]s tebou.
Nemôžem ti [h]hovoriť, keď nie si so mnou, nedo[A]počuješ môj hlas,
hoc ja som [G]s tebou a vždy ti vravím...

Ja [h]viem, ja viem, ja [A]viem, ani mňa nechceli.
Ja [G]viem, ja viem, ja viem, aj mňa odsúdili.
[h]Viem, ja viem, ja [A]viem, ja ti rozu[G]miem.
Ja [h]viem, ja viem, ja [A]viem, aj ja som v trápení bol.
[G]Viem, ja viem, ja viem, aj ja som skúšaný bol.
[h]Viem, ja viem, ja [A]viem, ja ti rozu[G]miem.
Ja vidím každý skrytý strach, všetko, čo nosíš v myšlienkach a vnímam každý tichý plač.
No [G]ja som ťa [D/F#]stvoril a [A]viem, čo som [h]vložil do [G]teba! [D/F#]       [A]

[G]Ja som ťa [D/F#]stvoril a [A]viem, čo som [h]vložil do [G]teba – [D/F#]kúsok [A]seba.
[G]Ja som ťa [D/F#]stvoril a [A]viem, čo som [h]vložil do [G]teba – [D/F#]kúsok [A]zo mňa tam máš!

Si [G]môj [D/F#]chrá  [A][h]m.   3x
Si [G]môj [D/F#]chrá - [A]m.

Ty [G]nie si len [D/F#]ty, veď [A]ja som [h]v tebe!
Poď, vyjdi von z tmy - svetlo máš v sebe!
Chcem zjaviť ti to, čo dal som len tebe.
[G]nežiješ [D/F#]ty, ale [A]Ježiš [G]v tebe.

[G]Aký drahý si, mojim [D]očiam vzácna si, tvoje [A]meno na dlani vryté [h]mám!
[D] A moja milosť v tebe nie je márna.
[G] A moja milosť v tebe nie je márna.
[D] Nie, moja milosť v tebe nie je márna! [G]
[G]Ja som ťa [D/F#]stvoril a [A]viem, čo som [h]vložil do [G]teba.[D/F#]      [A]   2x
Poď [G]vyjdi von [D/F#]z tmy, sve[A]tlo máš [h]v sebe.
Chcem [G]zjaviť ti [D/F#]to, čo [A]dal som len [h]tebe.[G]    [D/F#]       [A]    [h]